verdeling
Verdeel Wijzer!
Menu

Taxatie en verdeling van de inboedel

Bij een verdeling van de inboedel komt er veel op jullie af. Naast alle emoties die meespelen moeten er ook concrete zaken geregeld worden. Zo moeten alle bezittingen eerlijk worden verdeeld. Dit wordt ook de boedelscheiding genoemd. Een taxatie kan zorgen dat dit proces makkelijker verloopt.

 

 

Wat is een taxatie?

Een taxatie is het inschatten van de financiële waarde van een object. Dit betekent bij een inboedelverdeling dat alle spullen stuk voor stuk worden bekeken en dat er een geldprijs aan gekoppeld wordt (een marktconforme dagwaarde). Op basis hiervan kunnen jullie vervolgens op een eerlijke manier de spullen verdelen.

 

 

Emoties

Het verdelen van de bezittingen kan best moeilijk zijn. Het kan pijn doen omdat je emotioneel gehecht kan zijn geraakt aan sommige bezittingen. Ook brengt het vaak veel discussies met zich mee, want van wie is nou eigenlijk de televisie en wie heeft er recht op de wasmachine? In de praktijk verloopt de verdeling van de bezittingen vaak moeizaam. Er ontstaat vaak onenigheid over de waarde van de inboedel en de manier waarop dit eerlijk verdeeld moet worden. Alle betrokken partijen hebben hier een eigen mening over en in dit soort situaties is het toch altijd een beetje ieder voor zich. Dit soort discussies of zelfs ruzies kan je voorkomen door de onafhankelijke en erkende BoedelTaxateur in te schakelen om jullie te helpen. Ook een mediator zou hierbij goed kunnen helpen.

 

 

Waarom een inboedeltaxatie?

Een taxatie is de meest eerlijke methode om een gelijke verdeling van de bezittingen te krijgen. Door alles te laten taxeren voorkom je dat één iemand alle dure bezittingen krijgt. Ook verklein je de kans van jarenlange discussie over wie wat meeneemt. Een onafhankelijk taxateur beoordeelt alle roerende zaken op hun waarde (Roerende zaken zijn objecten die zich kunnen verplaatsen of verplaatst kunnen worden). Als één partner meer krijgt dan het 'aandeel in rechte' van de totale dagwaarde van de inboedel, kan de meerwaarde aan de andere (verdeel)gegadigde(n) in geld worden uitbetaald. Over de verdeling van de inboedel is dan in ieder geval geen discussie meer mogelijk.

 

 

Hoe gaat een taxatie in z’n werk?

Om de bezittingen te verdelen en te voorzien van een financiële waarde is een lijst van alle voorwerpen (zie voorbeeld) van de inboedel nodig. Deze lijst dien je samen met de andere (verdeel)gegadigde(n) te maken. Loop het huis door en noteer alles wat van belang is. Mail jullie ingevulde lijst (zie voorbeeld) naar info@boedeltaxateur.nl. Aan de hand van de door jullie samengestelde lijst gaat de taxateur alle bezittingen taxeren. Alle bezittingen worden voorzien van een marktconforme dagwaarde. Daarnaast kan de taxateur jullie advies geven met betrekking tot de verdeling van de bezittingen. Vrijwel alles kan getaxeerd worden. Alles heeft een bepaalde waarde. Je kunt hierbij denken aan; servies, meubels, fietsen, wit- en bruingoed, etc. Vervolgens kunnen alle spullen eerlijk worden verdeeld. De onafhankelijke en erkende taxateurs van BoedelTaxateur komen desgewenst ook graag langs om jullie te helpen en de bezittingen te taxeren. Vraag hiervoor altijd vooraf vrijblijvend een offerte aan via info@boedeltaxateur.nl.